972 505204189
ת.ד.4844 , קיסריה

מעטפות בנין פאריס 2019