מעטפות בניין  שנגחאי 2017

972 505204189
ת.ד.4844 , קיסריה